FAQ

Welke voorwaarden gelden er voor de premie kwalificerend werkplekleren voor ondernemingen?

De volgende voorwaarden gelden voor de onderneming die de premie aanvraagt:

– Het werkplekcomponent moet uitgevoerd worden in een vestiging gelegen in het Vlaams gewest;
– De lerende is gedurende minstens vier maanden in een schooljaar op de werkplek (moet blijken uit DIMONA/DMFA);
– De onderneming wijst een mentor aan die een mentoropleiding heeft gevolgd.