FAQ

Welke verplichtingen heb ik nog naar het Departement WSE als ik een nieuwe activiteit wil uitbaten?

Geen enkele, het maatwerkdecreet laat alle activiteiten toe. Los daarvan moet uiteraard worden voldaan aan de specifieke regels van sommige sectoren (bijvoorbeeld socio-economische vergunning voor detailhandel, erkenning klassen aannemers om mee te dingen op openbare aanbestedingen, …). Meer informatie daarover vind je op het ondernemersloket. Dit gaat na of je voldoet aan de uitoefeningsvoorwaarden voor de activiteit die je wil uitoefenen.