FAQ

Welke subsidies komen er voor individueel maatwerk (IMW)?

De ondersteuning door de overheid zal een werkondersteuningspakket (WOP) zijn, dat zal bestaan uit een loonpremie en een begeleidingspremie. Een loonpremie wordt in alle gevallen toegekend, een begeleidingspremie wordt enkel toegekend als er een behoefte aan begeleiding wordt vastgesteld.

De loonpremie bedraagt steeds een veelvoud van 5% gelegen tussen 20% en 75% van het geplafonneerd referteloon.

De begeleidingspremie bestaat uit een forfaitair en een variabel gedeelte:

  • Het forfaitair deel is bedoeld om duurzame omkadering op te zetten en is onafhankelijk van de begeleidingsnood en volume van prestaties. Het forfaitair deel zit inbegrepen in de startpaketten en bedraagt 1200 EUR in de eerste 5 kwartalen en 600 EUR in de daaropvolgende kwartalen;
  • Het variabel deel staat in functie van de begeleidingsnood en de arbeidsprestaties in het kwartaal. Enkel dit gedeelte is voor wijziging vatbaar. Het variabel deel bedraagt 430 EUR bij een lage begeleidingsnood, 730 EUR bij een gemiddelde begeleidingsnood en 1280 EUR bij een hoge begeleidingsnood.

 

Er wordt gewerkt met startpakketten.

De startpakketten zijn afhankelijk van de ingeschatte behoefte (aan een loonpremie en/of begeleiding) door de VDAB. Als een maatwerkbedrijf een persoon aanwerft die ook een advies collectief maatwerk heeft, kan de ondersteuning binnen individueel maatwerk nooit meer bedragen dan de indicering voor collectief maatwerk.

Volgende startpakketten kunnen aldus worden toegekend:

Loonpremie (in percentages van geplafonneerd referteloon):

Vastgestelde behoefte 5 Kwartalen 4 kwartalen 11 kwartalen
Maximaal 2 jaar 20% 20% (3 kwartalen) NvT
5 jaar met behoefte loonpremie 40% 30% 20%
5 jaar met behoefte verhoogde loonpremie of advies collectief maatwerk 55% 50% 40%
5 jaar met advies collectief maatwerk 45% – aanwerving door maatwerkbedrijf met WOP IM 45% 45% 40%

 

Begeleidingspremie

 

Vastgestelde behoefte 5 Kwartalen 4 kwartalen 11 kwartalen
Maximaal 2 jaar 1930 EUR per kwartaal per VTE 1030 EUR per kwartaal per VTE (3 kwartalen) NvT
5 jaar met behoefte begeleiding in combinatie met loonpremie + aanwerving door maatwerkbedrijf 1930 EUR per kwartaal per VTE 1330 EUR per kwartaal per VTE 1030 EUR per kwartaal per VTE
5 jaar met behoefte aan begeleiding in combinatie met verhoogde loonpremie of advies collectief maatwerk 2480 EUR per kwartaal per VTE 1880 EUR per kwartaal per VTE 1330 EUR per kwartaal per VTE

Deze bedragen worden geïndexeerd. De eerste indexatie was in december 2023. Het is nog niet duidelijk hoe het departement de geïndexeerde bedragen zal communiceren. Op de website van het Vlaanderen staan voorlopig nog de niet geïndexeerde bedragen, die dus achterhaald zijn. De indexaties zijn wel steeds meegenomen in deze simulatie.