FAQ

Welke sanctie staat erop het niet registreren van de vereiste gegevens in het federal learning account (FLA)?

Op het niet naleven van de verplichtingen in het kader van de FLA, staat een ‘naming and shaming’ sanctie.

Sigedis vzw stelt per kwartaal een lijst op van werkgevers die in gebreke blijven nadat ze zijn aangemaand en binnen de 30 dagen geen rechtzettingen hebben verricht. Deze lijst wordt overgemaakt aan de NAR en aan het bevoegde paritair comité, alsook aan de sociale inspectiediensten. De FOD Waso publiceert deze lijst. Deze sanctie zal voor het eerst in 2025 worden toegepast (2024 is nog een overgangsjaar).