FAQ

Welke personen moeten worden geregistreerd voor de verplichte aanwezigheidsregistratie van schoonmaakactiviteiten?

Alle werknemers (maatwerkers en begeleiders), moeten worden geregistreerd, alsook stagiairs, artikel 60’ers, leerlingen, arbeidszorgmedewerkers en eventueel zelfstandige onderaannemers.