FAQ

Welke personeelsgerelateerde zaken moeten er bij een AMA WSE traject worden verricht?

Hoewel een AMA WSE medewerker geen werknemer is, moet er toch een overeenkomst worden gesloten. Voor bepaalde wetgeving wordt een AMA WSE medewerker met een werknemer gelijkgesteld.

– Er moet een overeenkomst worden afgesloten met minstens de volgende vermeldingen:
o de tijdsbesteding van de medewerker AMA WSE;
o de frequentie, de aard en de omvang van de activiteiten;
o de plaats waar de activiteiten plaatsvinden;
o de regelingen over de verzekeringen, de werkkledij, de veiligheidsinstructies en de hygiëne;
o de voorwaarden van de begeleiding;
o de wijze van beëindiging van de begeleidingsovereenkomst.
Er is een model beschikbaar op de website van DWSE.
De overeenkomst moet aan DWSE worden overgemaakt.

– Het maatwerkbedrijf moet AMA WSE medewerkers opnemen in de arbeidsongevallenverzekering en verzekering burgerlijke aansprakelijkheid;
– Er moet een DIMONA worden verricht – onder type werknemer wordt de code DWD (Dimona without DMFA) doorgegeven.
– Afhankelijk van de functie, is ook de AMA WSE medewerker onderworpen aan gezondheidstoezicht: Elke persoon die onder gezag arbeid verricht, is onderworpen aan de Welzijnswet en de uitvoeringsbepalingen van de codex welzijn op het werk (artikel 2 §1 Wet welzijn op het werk). Ook medewerkers AMA WSE vallen dus onder het toepassingsgebied van de welzijnswetgeving (vb. gezondheidstoezicht).