FAQ

Welke periodes tellen mee bij de opbouw van anciënniteit voor het recht op de anciënniteitstoeslag?

De gewone definitie van anciënniteit geldt hier, dus alle periodes tellen mee tijdens dewelke de werknemer verbonden is door een arbeidsovereenkomst. Ook bij langdurige ziekte wordt er anciënniteit opgebouwd.