FAQ

Welke organisaties kunnen een contingent AMA WSE aanvragen?

Zowel maatwerkbedrijven als samenwerkingsverbanden tussen maatwerkbedrijven en instellingen die hun werking richten op de doelgroep AMA WSE (CAW, centrum voor geestelijke gezondheidszorg, psychiatrisch ziekenhuis, OCMW, …) kunnen een contingent AMA WSE aanvragen. Bij een samenwerkingsverband treedt het maatwerkbedrijf steeds op als contactpersoon met DWSE.