FAQ

Welke opleidingen komen in aanmerking voor de premie kwalificerend werkplekleren voor ondernemingen?

Het moet gaan om een alternerende opleiding (secundair onderwijs) van hoogstens niveau 4 van de Vlaamse kwalificatiestructuur, of een duale opleiding in het volwassenonderwijs (geen voorwaarde naar niveau toe).
De premie is niet van toepassing op andere vormen van werkplekleren (vb. verplichte stages in secundair en hoger onderwijs), met uitzondering van de HBO5 verpleegkunde. De premie is evenmin van toepassing op leerlingen uit de alternerende beroepsopleiding (ABO) in de integratiefase van het BuSo)OV3.