FAQ

Welke maatregelen bevat de arbeidsdeal?

De wet van 3 oktober 2022 houdende diverse arbeidsbepalingen of nog, de arbeidsdeal, bevat een amalgaam aan maatregelen met als doelstellingen de verhouding tussen werk en privéleven te verbeteren, het versterken van het recht op opleiding en inzetbaarheid van werknemers te verhogen.

In het kort bevat de arbeidsdeal volgende maatregelen:

– Rond arbeidsduur werd de termijn voor de bekendmaking van deeltijdse variabele werkroosters verlengd tot standaard 7 dagen (in plaats van 5). Er worden nieuwe regelingen van 4 werkdagen en wisselende weekregimes mogelijk gemaakt, waarbij de normale grenzen van de arbeidsduur kunnen worden overschreden.
– Elke onderneming moet verplicht afspraken vastleggen omtrent het recht op deconnectie. Een sectorcao kan deze verplichting overnemen.
– Elke werknemer tewerkgesteld bij een werkgever met minstens 20 werknemers moet jaarlijks en voor 31 maart een opleidingsplan opstellen.
– Elke werknemer tewerkgesteld bij een werkgever met minstens 20 werknemers heeft vanaf 2023 een individueel recht op opleidingen van minstens 4 dagen, en 5 dagen vanaf 2024.
– Ontslagen werknemers kunnen een transitietraject aanvragen waardoor ze tijdens hun opzegtermijn voor een andere werkgever kunnen gaan werken. Dit moet wel vastgelegd worden in een vierpartijenovereenkomst tussen werknemer, werkgever, gebruiker en een uitzendkantoor of de VDAB.
Ontslagpakket: Bij werknemers met een opzegtermijn van minstens 30 weken wordt de opzegtermijn opgesplitst in 2/3 en minstens 26 weken en het restant van de opzegtermijn. De werknemer heeft het recht om ter waarde van de werkgeversbijdragen op het loon betaald voor het tweede gedeelte van de opzegtermijn, afwezig te zijn van het werk om inzetbaarheidsbevorderende maatregelen te volgen. Dit recht komt bovenop het sollicitatieverlof en de outplacementbegeleiding.
– Verder zijn er nog bepalingen rond de platformwerker, e-commerce, monitoring in paritaire comités van oorzaken tekorten arbeidskrachten en diversiteit in bedrijfssectoren