FAQ

Welke looncomponenten zullen geïntegreerd worden in de IFIC doelbarema’s?

De jaarlijkse premie voor omkaderingspersoneel zal in elk geval in de doelbarema’s geïncorporeerd worden. Dit betekent dat een werknemer die kiest voor de IFIC doelbarema’s geen jaarlijkse premie meer zal ontvangen.

Voor wat betreft andere looncomponenten: dit is onderdeel van de onderhandeling over het loonmodel.