FAQ

Welke gegevens moeten worden geregistreerd voor de verplichte aanwezigheidsregistratie bij schoonmaakactiviteiten?

Volgende gegevens moeten worden geregistreerd:

– Identificatiegegevens van de natuurlijke persoon (rijksregisternummer);
– Adres of geografische omschrijving van de arbeidsplaats (dit gebeurt door het identificatienummer van de aangifte van werken mee te delen in de registratie);
– De hoedanigheid waarin een persoon zich bevindt op de arbeidsplaats (werknemer, stagiair, zelfstandige,…);
– De identificatiegegevens van de werkgever (ondernemingsnummer);
– Het tijdstip van aankomst en van vertrek op de arbeidsplaats, alsook de rustpauzes