FAQ

Welke gegevens bevat het federal learning account (FLA)?

De FLA bevat volgende gegevens:

1) Identiteit werknemer;
2) Arbeidsregime;
3) Paritair (sub)comité;
4) (evt.) registratienummer sectorcao (niet van toepassing in het PC 327.01);
5) Individueel opleidingsrecht van het lopend jaar, uitgedrukt in dagen of uren;
6) Aantal gevolgde opleidingen (uitgedrukt in dagen of uren); het saldo van het individueel opleidingsrecht of het aantal over te dragen dagen;
7) Basiskenmerken van een gevolgde opleiding: het begin, het eind, de aard (bijvoorbeeld: formele of informele opleiding, erkende opleiding), het resultaat (een score of aanwezigheid) en eventueel, de financiering)
8) Openstaande actuele waarde in dagen of uren opleidingskrediet – dit wordt berekend door Sigedis vzw;
9) Het (rest)bedrag aan inzetbaarheidsbevorderende maatregelen van een ontslagpakket