FAQ

Welke functies kunnen in aanmerking komen voor de sociale maribel uitbreidingsronde X?

Dit moeten functies zijn die onder één van de volgende categorieën vallen:

“Bij de aanwervingen zal in het kader van de sociale maribel X, voorrang gegeven worden aan functies die:
• de werkdruk verlagen, in het bijzonder bij het personeel dat instaat voor de omkadering;
• bijdragen tot de sociale en commerciële omkadering;
• de verbetering van de arbeidsorganisatie;
• gericht zijn op het versterken van de tewerkstelling van zwakkeren;
• de ergonomische aanpassing van de werkposten bevorderen;
• de intensiteit en de kwaliteit van de zorg en de dienstverlening verbeteren;
• een vergroten het doelgroeppersoneel tot gevolg hebben.”

Het gaat dus om elke omkaderingsfunctie.