FAQ

Welke formaliteiten moet ik verrichten in het kader van de sociale maribel wanneer de werknemer met een maribelerkenning wordt vervangen zonder dat de werknemer uit dienst treedt (langdurige ziekte, tijdskrediet)?

Een vervanging zonder dat de werknemer met een erkenning uit dienst treedt, moet schriftelijk worden aangevraagd en worden goedgekeurd door de raad van bestuur. De vervanging moet gerealiseerd worden ofwel met een vervangingsovereenkomst, ofwel met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur (arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur worden in principe niet weerhouden binnen de sociale maribel).

Wanneer de persoon tijdelijk wordt vervangen door middel van een vervangingsovereenkomst van onbepaalde duur, volstaat een melding aan het Fonds sociale maribel.