FAQ

Welke formaliteiten moet ik verrichten in het kader van de sociale maribel wanneer de werknemer met een maribelerkenning wijzigt van functie?

Een functiewijziging moet schriftelijk worden aangevraagd en worden goedgekeurd door de raad van bestuur.