FAQ

Welke formaliteiten moet ik verrichten in het kader van de sociale maribel wanneer de werknemer met een maribelerkenning uit dienst treedt (en wordt vervangen)?

Een vervanging moeten worden gemeld via een standaardformulier. Er mag maximum 3 maanden overlapping zijn en de vervanger moet binnen de 3 maanden in dienst treden. De raad van beheer kan die termijn verlengen tot 6 maanden, maar de aanvraag moet dan wel toekomen bij het Fonds voor de eerste 3 maanden zijn verstreken.