FAQ

Welke formaliteiten moet ik verrichten in het kader van de sociale maribel eens de toekenning is bevestigd?

De erkenning binnen de sociale maribel moet doorgegeven worden aan het sociaal secretariaat, omdat dit gegeven moet meegedeeld worden in de DMFA (zone Qbis = gemiddeld aantal gesubsidieerde uren per week van de werknemer (sociale maribel)). Dit is een essentiële voorwaarde om een tussenkomst te kunnen ontvangen in de loonkost vanuit het Fonds Sociale Maribel. Het aantal uren wordt bekomen door de erkenning uitgedrukt in VTE te vermenigvuldigen met de arbeidsduur van een voltijdse werknemer (de maatpersoon).

Voorbeeld: een werknemer is voor 0,5 VTE gesubsidieerd. De voltijdse arbeidsduur bedraagt 38 uur. In Qbis worden er 19 uur meegedeeld.

Elk jaar moet ook een jaarlijks rapport met een aantal vragen over de maribeltewerkstelling worden ingevuld dat geattesteerd moet worden door de leden van de ondernemingsraad, of, het CPBW, de vakbondsafvaardiging of minstens 50% van het personeel. Het model van het jaarlijks rapport voor ronde X is echter nog niet uitgewerkt.