FAQ

Welke formaliteiten gelden er voor de premie kwalificerend werkplekleren voor ondernemingen?

De onderneming moet een overeenkomst afsluiten met de lerende. Het opleidingsplan maakt integraal deel uit van de overeenkomst.

De onderneming moet de lerende aangeven in DIMONA. Indien een leervergoeding wordt betaald moet er ook een DMFA gebeuren.

De premie moet binnen de drie maanden na de start van de overeenkomst worden aangevraagd via het loket werkplek duaal. De overeenkomst moet eveneens worden geregistreerd overeenkomstig de regelgeving omtrent alternerend of duaal leren (de opleidingsverstrekker/CVO bezorgt de overeenkomst aan het Vlaams Partnerschap Duaal Leren).