FAQ

Welke doelgroepwerknemers worden in het contingent opgenomen?

Je kan zoveel mensen met een WOP aanwerven als je wil. Wie uiteindelijk buiten het toegekende contingent valt, wordt niet meegerekend voor de totale subsidie. Bij iedere kwartaalafrekening wordt een lijst samengesteld van de doelgroep maatwerk met een loonkost in het betreffende kwartaal. De rangschikking gebeurt volgens

1) de hoogste ondersteuningsnood
2) de hoogste contractuele prestatiebreuk
3) de hoogste loonkost.

Indien men boven het contingent uitkomt in dat kwartaal, wordt voor de onderste werknemers op de lijst geen WOP uitgekeerd. Deze ranking kan verschillen van kwartaal tot kwartaal. In de praktijk is het heel moeilijk om exact een volledige invulling van het contingent te realiseren.

Je kan een maximale benutting van je contingent het beste garanderen door net iets boven je contingent aan te werven. Op die manier kan je ‘gaten’ opvangen die zich onvermijdelijk voordoen als er niet direct een vervanger kan aangeworven worden voor een medewerker die uitvalt.

Bovendien zal de jaarafrekening schommelingen tussen de kwartalen uitvlakken, waardoor het helemaal onmogelijk wordt om een exacte invulling op voorhand te plannen. De jaarafrekening zal altijd in het voordeel van de werkplaats zijn: het kan voorkomen dat er meer werknemers binnen het contingent vallen door de jaarafrekening, maar het kan nooit gebeuren dat er werknemers uit het contingent vallen als ze in de kwartaalafrekening binnen het contingent zaten.