FAQ

Welke cao’s worden er aangepast in het kader van de RSZ-harmonisatie en vanaf wanneer gaan de wijzigingen in?

CAO’s gewijzigd in de eerste fase van de harmonisering:

In de cao inzake woon-werkverkeer zal de vergoeding voor gemotoriseerd privévervoer in de sociale werkplaatsen stijgen van 54% tot 80% van de NAR tabel. De fietsvergoeding gaat naar 0,22 EUR.

De indexering van de lonen voor omkaderingspersoneel zal worden doorgevoerd in de maand die volgt op de overschrijding van de spilindex en niet langer vanaf de tweede maand.

De bijdragen aan de Fondsen voor Bestaanszekerheid worden gelijkgetrokken op 0,60%. De bijdrage verschuldigd door de voormalig SW’s zakt dus met 0,05%, maar dit gaat wel pas in vanaf het moment waarop er bijkomende vormingsmiddelen worden ter beschikking gesteld

In de cao eindejaarspremie voor de doelgroepwerknemers zal een anciënniteitsvoorwaarde van 3 maanden worden ingeschreven.

Daarnaast vragen de sociale partners een structurele ondersteuning van de beide vormingsfondsen.

Deze maatregelen gaan in vanaf 1 maart 2022, met uitzondering van de verlaging van de bijdrage aan het Fonds voor Bestaanszekerheid, die ingaat vanaf het derde kwartaal van 2022.