FAQ

Welke begeleiding zal de werkgever moeten geven aan de werknemer om van de voordelen van individueel maatwerk (IMW) te kunnen genieten?

De IMW-werkgever zal op twee elkaar aanvullende manieren begeleiding aan de IMW-werknemer moeten geven:

• Door een gekwalificeerd begeleider, die intern of extern kan zijn;
• Door een collega-coach, die ook een werknemer van dezelfde werkgever (als die van de IMW-werknemer) moet zijn.

De gekwalificeerde begeleider zal altijd bereikbaar moeten zijn (bijvoorbeeld per telefoon), en zal binnen de vijf werkdagen beschikbaar moeten zijn wanneer de IMW-werknemer of de IMW-werkgever erom vraagt. De gekwalificeerd begeleider volgt minimaal tweewekelijks de tewerkstelling van de werknemer op.

De collega-coach zal voortdurend bereikbaar en beschikbaar moeten zijn.

Bovendien zal er een ondersteuningsplan moeten zijn, waarin verdere afspraken worden gemaakt.