FAQ

Welke adviezen collectief maatwerk bestaan er?

Er zijn drie mogelijke adviezen collectief maatwerk:
– PmaH (persoon met een arbeidshandicap). Dit zijn personen die het advies collectief maatweker krijgen via een automatisch recht. Dat is dus op basis van een attest. De lijst met de attesten staat hier. Het WOP bij tewerkstelling op basis van dit advies is 5 jaar geldig. Sinds de laatste wijziging zijn hier ook mensen in opgenomen die OV3 hebben doorlopen, maar geen getuigschrift hebben.
– PSP (persoon met een psychosociale arbeidsbeperking) Dit zijn mensen die het advies collectief maatweker krijgen via ICF. Deze indicering gebeurt op basis van een scoring van 43 categoriëen over het functioneren. De lijst met de categoriëen staat hier. Het WOP bij tewerkstelling op basis van dit advies is 5 jaar geldig.
– UK (Uiterst kwetsbaar). Dit is de sterkste groep, – UK (Uiterst kwetsbaar). Dit is de sterkste groep, die valt binnen een andere regeling van de Groepsvrijstellingsverordening (het Europees subsidiekader voor collectief maatwerk), waarbij de langdurige werkloosheid bepalend is. Sinds de laatste wijziging kunnen mensen met een LIGO attest ‘uitgeleerd’ of ex-gedetineerden langs deze weg een advies krijgen met een beperkte indicering. Ze moeten wel twee jaar inactief zijn geweest. .