FAQ

Welke administratieve verplichtingen zijn er verbonden aan enclavewerking?

Je moet de enclavewerking vooraf melden bij de overheid. Dat doe je door de enclave-overeenkomst door te mailen. Deze schriftelijke overeenkomst bevat minstens:

  • Duur van de opdracht (begin- en einddatum);
  • Plaats van tewerkstelling (adres);
  • Werktijdregeling van doelgroepwerknemers en begeleider
  • Globale doelstelling van de opdracht, met opgave van de aard van de taken die de doelgroepwerknemers uitoefenen.

 

Deze overeenkomst stuur je naar het DWSE een dag voor de start van de enclavewerking (collectiefmaatwerk@vlaanderen.be + mwb.enclavewerking@wse.vlaanderen.be).

Het maatwerkbedrijf moet ook dagelijks de identiteit van de doelgroepwerknemers en van de begeleider in de enclave registreren.

Het registratiedocument moet op de werkplaats beschikbaar zijn.