FAQ

Welke administratieve verplichtingen vervallen wanneer er een aanwezigheidsregistratie is?

Van zodra er een aanwezigheidsregistratiesysteem in voege is, is het niet langer verplicht om:

– Een afschrift van de deeltijdse arbeidsovereenkomst te bewaren op de plaats waar het arbeidsreglement kan worden geraadpleegd;
– Het uurrooster van de deeltijdse werknemer met variabel uurrooster moet niet langer bijgehouden worden op de plaats waar het arbeidsreglement kan worden geraadpleegd;
– Het afwijkingsregister voor deeltijdse werknemers moet niet worden bijgehouden;