FAQ

Welke activiteiten binnen de maatwerksector komen in aanmerking voor de vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing werken in onroerende staat?

Het moet gaan om werken in onroerende staat. Het begrip is hetzelfde als in de BTW-wetgeving. Het gaat dus om alle werken waarvoor de BTW in toepassing van artikel 20 van het KB nr. 1 wordt verlegd (en dit als dusdanig wordt vermeld op de factuur).

Binnen de maatwerksector kan gedacht worden aan groenonderhoud, schoonmaak, renovatie, schilderwerken etc.

Als een aangifte van werken verplicht is volgens de RSZ-regelgeving (artikel 30bis van de RSZ-wet), dan kan de vrijstelling enkel worden bekomen als de aangifte regelmatig is gebeurd.