FAQ

Welk minimumloon geldt er in de maatwerksector?

Voor maatwerkers en andere werknemers die niet behoren tot het omkaderingspersoneel geldt als minimumloon het gemiddeld gewaarborgd minimummaandinkomen (GGMMI).

Voor omkaderingspersoneel gelden sectorale minimumbarema’s (actuele bedragen).