FAQ

Welk attest is nodig om een langdurig zieke in een AMA WSE traject op te nemen?

Normaal moet de langdurig (langer dan 1 jaar) zieke naar de mutualiteit om een aanmeldingsformulier in te vullen zodat VDAB de begeleiding kan opstarten. De AMA medewerker kan ook rechtstreeks naar de VDAB gaan, waarna VDAB zelf aan bij de mutualiteit vraagt naar een attest ‘routing C’. Dit is een aanmeldingsformulier dat het recht geeft aan een langdurig zieke om een traject te starten. Opdat een AMA SE traject echt zou kunnen starten, moet VDAB na het toekennen van dit attest nog een advies AMA SE toekennen.
Daarna moet de toeleiding naar een werkvloer nog gebeuren, en als het traject effectief gestart is, moet dit gemeld worden aan het ziekenfonds, ten laatste de dag voor de opstart op de vloer.