FAQ

We waren niet op de hoogte van de mogelijkheid een vrijstelling van doorstorting bedrijfsvoorheffing te krijgen voor werken in onroerende staat op locatie. Kunnen we dit nog rechtzetten voor het verleden?

De vrijstelling werd gevoelig verhoogd vanaf inkomstenjaar 2020 (van 6% naar 18%).

Tot 31 augustus 2021 kan je volgens de eenvoudige gebruikelijke procedure van een negatieve (tweede) aangifte de vrijstelling aanvragen voor de inkomstenjaren 2020 en 2021.

Vanaf 1 september 2021 moet je gebruik maken van de (omslachtigere) procedure door een bezwaarschrift in te dienen. Een bezwaarschrift moet ingediend worden binnen de 5 jaar vanaf het jaar waarvoor de inkomsten zijn verschuldigd. Voor de jaren 2018 (vrijstelling van 3%) en 2019 (vrijstelling van 6%) moet er dus met een bezwaarschrift worden gewerkt.