FAQ

Wat zijn de patronale RSZ-werkgeversbijdragen in de maatwerksector?

Alle maatwerkbedrijven behoren sinds 1 januari 2022 tot categorie 3 van de van de structurele vermindering (categorie voor de beschutte werkplaatsen en de maatwerkbedrijven).

Erkende doelgroepwerknemers binnen de voormalig sociale werkplaatsen hebben het GESCO statuut en zijn vrijgesteld van basisbijdragen. Voor hen betaalt de werkgever enkel een heel beperkte RSZ-kost aan bijzondere bijdragen.

Een overzicht van de RSZ-lasten voor de (voormalig) sociale werkplaatsen en een tool voor loonkostsimulaties vind je hier.