FAQ

Wat zijn de patronale RSZ-werkgeversbijdragen in de maatwerksector?

Alle maatwerkbedrijven behoren sinds 1 januari 2022 tot categorie 3 van de van de structurele vermindering (categorie voor de beschutte werkplaatsen en de maatwerkbedrijven).

Alle werknemers met een arbeidsbeperking tewerkgesteld door maatwerkbedrijven (doelgroepwerknemers collectief en individueel maatwerk) behoren sinds 1 januari 2023 tot categorie 3b, waarvoor de basisbijdragen lager liggen en de structurele vermindering is versterkt. Sinds 1 januari 2023 is het GESCO statuut opgeheven.

Een overzicht van de RSZ-lasten voor de (voormalig) sociale werkplaatsen en een tool voor loonkostsimulaties vind je hier.