FAQ

Wat zijn de elementen van de maatwerksubsidie?

De onderdelen van de maatwerksubsidie zijn:

Het WerkOndersteuningsPakket (WOP) van de doelgroep, ook wel ‘de rugzak’ genoemd. Dit bestaat op zijn beurt uit:

 

  • Loonpremie
  • Vaste begeleidingspremie
  • Variabele begeleidingspremie

 

Het WOP wordt altijd omschreven met een cijfer en daarachter de woorden ’laag’, ‘midden’ of ‘hoog’. Het cijfer slaat op het percentage van het loon van de doelgroepwerknemer dat wordt gesubsidieerd. Laag, midden of hoog slaan op de begeleidingsnood – en de daaraan verbonden subsidie.

De organisatieondersteunende maatregelen.