FAQ

Wat zijn de diplomavereisten voor een gekwalificeerd begeleider en sociale dienst?

Een gekwalificeerd begeleider is een persoon die beschikt over de kerncompetenties samenwerken, communiceren en persoonsgericht werken. Deze competenties wordt geacht te zijn verworven indien de aangeworven begeleider beschikt over:

  • minstens twee jaar aantoonbare relevante beroepservaring
  • een relevant en door de minister erkend ervaringsbewijs
  • een getuigschrift/attest van een door de minister erkende opleiding.

Je kan ook een begeleider aanwerven die nog niet gekwalificeerd is. Hiertoe moet voorzien worden in een opleidingsplan met een gerichte opleiding. Deze opleiding moet binnen de zes maanden na de indiensttreding van de begeleider opgestart zijn. Daarnaast voorzie je in een coachingstraject voor de begeleider gedurende twaalf maanden.

De lijst met erkende diploma’s voor werkvloerbegeleiders:

1° Bachelor sociaal werk;
2° Bachelor maatschappelijk werk;
3° Bachelor ergotherapie;
4° Bachelor sociale verpleegkunde;
5° Bachelor orthopedagogie;
6° Bachelor sociale readaptatiewetenschappen;
7° Bachelor gezinswetenschappen;
8° Bachelor toegepaste psychologie;
9° Master pedagogische Wetenschappen;
10° Bachelor lerarenopleiding;
11° Bachelor-na-bachelor sociale gezondheidszorg;
12° HBO – Begeleider sociale economie;
13° HBO – Agogische bijscholing orthopedagogie;
14° HBO – Orthopedagogie;
15° HBO – Maatschappelijk werk;
16° HBO – Sociaal – cultureel werk;
17° HBO – Specifieke lerarenopleiding;
18° Basisopleiding voor monitoren/begeleiders in maatwerkbedrijven
19° Basiscursus begeleider op de werkvloer (Herw!n – VIVO).

Voor de sociale dienst is de omschrijving in het regeringsbesluit heel kort: minimaal een werknemer met een bachelordiploma sociaal werk. Er komt nog een lijst met gelijkwaardige diploma’s en werkervaringen.