FAQ

Wat zijn de diplomavereisten voor een gekwalificeerd begeleider?

Een gekwalificeerd begeleider is een persoon die beschikt over de kerncompetenties samenwerken, communiceren en persoonsgericht werken. Deze competenties wordt geacht te zijn verworven indien de aangeworven begeleider beschikt over:

  • minstens twee jaar aantoonbare relevante beroepservaring (als begeleider in een maatwerkbedrijf)
  • een relevant en door de minister erkend ervaringsbewijs
  • een getuigschrift/attest van een door de minister erkende opleiding.

Je kan ook een begeleider aanwerven die nog niet gekwalificeerd is. Hiertoe moet voorzien worden in een opleidingsplan met een gerichte opleiding. Deze opleiding moet binnen de zes maanden na de indiensttreding van de begeleider opgestart zijn. Daarnaast voorzie je in een coachingstraject voor de begeleider gedurende twaalf maanden.

De lijst met erkende diploma’s voor werkvloerbegeleiders (MB van 4 maart 2024):

1° Bachelor sociaal werk;
2° Bachelor maatschappelijk werk;
3° Bachelor ergotherapie;
4° Bachelor sociale verpleegkunde;
5° Bachelor orthopedagogie;
6° Bachelor sociale readaptatiewetenschappen;
7° Bachelor gezinswetenschappen;
8° Bachelor toegepaste psychologie;
9° Bachelor logopedie
10° Master pedagogische Wetenschappen;
11° Master psychologie;
12° Bachelor lerarenopleiding;
13° Bachelor-na-bachelor sociale gezondheidszorg;
14° HBO – Begeleider sociale economie;
15° HBO – Agogische bijscholing orthopedagogie;
16° HBO – Orthopedagogie;
17° HBO – Maatschappelijk werk;
18° HBO – Sociaal – cultureel werk;
19° HBO – Specifieke lerarenopleiding;
20° Graduaatsopleiding – Orthopedagogie;
21° Graduaatsopleiding – Maatschappelijk werk;
22° Graduaatsopleiding – Sociaal-cultureel werk;
23° Bachelor in het milieu- en preventiemanagement;
24° Certified disability management professional – RIZIV;
25° Postgraduaat Supported employment;
26° Creditbewijs bijscholing supported employment;
27° Basiscursus LDE (VONST);
28° Basiscursus begeleider op de werkvloer (VONST);
29° Basiscursus voor monitoren/begeleiders (Groep Maatwerk);
30° Begeleider Sociale Economie (CVO);
31° Basisopleiding begeleider individueel maatwerk (Groep Maatwerk);
32° Basisopleiding maatwerkcoaches (Groep Maatwerk)