FAQ

Wat zijn arbeidsmatige activiteiten (AMA)?

Arbeidsmatige activiteiten zijn onbetaalde activiteiten waarmee deelnemers de latente functies van arbeid zoals zingeving en structuur kunnen ervaren.
De doelgroep van AMA zijn personen die door belemmeringen van cognitieve, medische, psychische, psychiatrische of sociale aard (nog) geen betaalde beroepsarbeid kunnen verrichten.
Er bestaan twee vormen van arbeidsmatige activiteiten: arbeidsmatige activiteiten in het kader van het gezondheids- en welzijnsbeleid, voorheen gekend als AMA WVG en arbeidsmatige activiteiten in de sociale economie (AMA WSE).
Het onderscheidend criterium is dat er bij AMA WSE wordt toegewerkt naar een tewerkstelling als werknemer. De medewerker AMA WSE moet volgens de inschatting van de VDAB stappen kunnen zetten richting betaald werk en minstens 12 uur per week kunnen deelnemen aan de arbeidsmatige activiteiten.