FAQ

Wat wordt bedoeld met jongere in het kader van de jongerenverplichting?

Jongeren zijn werknemers die de leeftijd van 26 jaar nog niet hebben bereikt of pas bereiken in de loop van het kwartaal waarvoor de verplichting wordt berekend.
Naast jongeren met een werknemersstatuut tellen ook jongeren met een startbaanovereenkomst type 3 mee (dit zijn jongeren met een vorm van opleidingsovereenkomst)).