FAQ

Wat wijzigt er op vlak van de te gebruiken werknemerskengetallen met de tweede fase van de RSZ harmonisatie?

Werknemers die onder de toepassing van categorie 3B vallen moeten worden aangegeven aan de RSZ met de volgende werknemerskengetallen:

012: arbeiders
492: bedienden

Vanaf het eerste kwartaal van 2023 gebruik je voor deze werknemers dus niet langer de volgende kengetallen:

024 (GESCO arbeider)
484 (GESCO bediende)
015 (VOP/collectief maatwerkers met SINE statuut (arbeider))
495 (VOP/collectief maatwerkers met SINE statuut (bediende))