FAQ

Wat omvat het ondersteuningsplan in individueel maatwerk (IMW)?

In het ondersteuningsplan zullen de IMW-werkgever en de IMW-werknemer afspraken maken om vorm te geven aan de begeleiding. Het ondersteuningsplan vermeldt minstens de identiteit van de IMW-werknemer en -werkgever, evenals de identiteit van de gekwalificeerde begeleider en de collega-coach.

Daarnaast omschrijft het ondersteuningsplan de taken van de werknemer rekening houdend met zijn of haar arbeidsbeperking, uitdagingen, hulpmiddelen, actiepunten en ontwikkelingspunten. Een sjabloon vind je terug op de website van de Vlaamse overheid.