FAQ

Wat omvat het ondersteuningsplan in individueel maatwerk (IMW)?

In het ondersteuningsplan zullen de IMW-werkgever en de IMW-werknemer afspraken maken om vorm te geven aan de begeleiding. Het ondersteuningsplan vermeldt minstens de identiteit van de IMW-werknemer en -werkgever, evenals de identiteit van de gekwalificeerde begeleider en de collega-coach.

Daarnaast omschrijft het ondersteuningsplan de taken van de werknemer rekening houdend met zijn of haar arbeidsbeperking, uitdagingen, hulpmiddelen, actiepunten en ontwikkelingspunten.