FAQ

Wat moeten we rapporteren aan het departement om de maatwerksubsidie te ontvangen?

Niets.

Alle informatie verloopt automatisch via VDAB, MasterVac en DmfA.

  • Bij aanwerving koppel je de doelgroepwerknemer aan de vacature in MasterVac
  • VDAB kent het WOP toe en geeft dat door aan het departement
  • Het departement krijgt uit de DmfA alle gegevens over de prestaties en loonkost

Op basis van deze informatie maakt het departement zelf alle rapporten die je kan raadplegen in Tableau (https://analytics.data.wse.vlaanderen.be/).