FAQ

Wat moet je als werkgever registreren in het federal learning account (FLA)?

De werkgever (of het sociaal secretariaat) moet de basisgegevens (identiteit werknemer, arbeidsregime, paritair (sub)comité, etc.) aanvullen en actueel houden, indien Sigedis vzw die gegevens niet reeds heeft aangeleverd uit andere gegevensbronnen (vb. kruispuntbank sociale zekerheid).

De werkgever (of het sociaal secretariaat) registreert per kwartaal binnen de maand die erop volgt (termijn voor DMFA) de gevolgde opleidingen en moet daarbij ook bijkomend aangeven of de opleidingen in mindering moeten worden gebracht van het individueel opleidingsrecht. Ook de opleidingsverstrekker kan een gevolgde opleiding registreren, in dat geval staat de werkgever in voor de verificatie en eventueel de rechtzetting.

Sigedis vzw staat in de voor de berekening van het individueel opleidingsrecht voor een kalenderjaar en meldt dit in de FLA, de werkgever dient dit te verifiëren binnen de 30 kalenderdagen.