FAQ

Wat moet ik doen om in te tekenen op de sociale maribel uitbreidingsronde X?

Je zal een kennisgeving ontvangen van het Fonds Sociale Maribel met het aantal VTE de Raad van beheer van het Fonds aan je onderneming heeft toegekend.

Om een aanvraagdossier in te dienen, moet je het aanvraagformulier invullen en terugsturen naar het Fonds.
In het aanvraagformulier geef je aan hoeveel VTE je bijkomend kan aanwerven tussen 1 april 2022 en 31 december 2024. We raden hier uiteraard aan je rechten volledig te vrijwaren en je toegekend aantal VTE op te geven. Het aanvraagformulier moet voor 15 juni terug bezorgd worden aan het Fonds Sociale Maribel.

Indien je de gegevens van de aan te werven werknemer(s) al kent, geef je dit ook mee met het aanvraagformulier, samen met een kopie van de arbeidsovereenkomst. Enkel arbeidsovereenkomsten van onbepaalde duur voor minstens een halftijdse tewerkstelling worden aanvaard.