FAQ

Wat moet ik doen met mijn erkenningen in de ‘oude’ sociale maribel wanneer ik iemand aanwerf in het nieuwe systeem?

Je moet zelf niets ondernemen. Het secretariaat van het fonds voor bestaanszekerheid voor de sociale werkplaatsen zal de werkplaats contacteren met de vraag voor welke werknemer met een erkenning in het oude systeem de financiering moet worden stopgezet, na de aanwerving van een gelijk volume aan VTE in het nieuwe systeem.