FAQ

Wat moet ik doen bij onterecht aflopen van De Lijn abonnementen van doelgroepwerknemers?

Dit probleem kan op twee manieren ontstaan:

1. Wanneer een doelgroepwerknemer (met een geldig recht BTOM of advies LDE/CMW) zijn of haar ‘De Lijn abonnement’ in het verleden verkreeg op basis van een erkenning vanuit VAPH, FOD of een andere instantie. Het is mogelijk dat deze erkenning ondertussen is weggevallen, waardoor het recht op het gratis abonnement vervalt.
2. Wanneer de doelgroepwerknemer behoort tot de ‘zittende doelgroep’ bij de start van collectief maatwerk (dus reeds in dienst op 1/1/2019). In dat geval vervalt het advies collectief maatwerk na 5 jaar, en komt er geen nieuw advies van de VDAB. Het WOP blijft wel geldig, maar voor het lijnabonnement baseert De Lijn zich op het advies van de VDAB en niet op het WOP.

Wat moet je dan doen?

1. In het eerste geval kan de VDAB opnieuw een aanvraag doen voor een gratis abonnement.
In de praktijk moet VDAB dan een nieuw signaal sturen naar De Lijn voor die doelgroepwerknemers, opdat ze via hun erkenning bij VDAB in aanmerking komen voor een abonnement. Dit is helemaal geen probleem, maar moet wel manueel gebeuren door de VDAB.
Daarom vraagt VDAB hiervoor aan alle werkgevers om hun SPOC of dedicated vacature consulent te contacteren met de gegevens van de getroffen medewerkers. De SPOC’s zullen dit verwerken en doorgeven aan de correcte dienst.

2. In het tweede geval zitten we even vast tussen de regelgeving die De Lijn volgt en de manier waarop VDAB communiceert met De Lijn. Herw!n is in contact met beide organisaties en probeert dit recht te trekken, maar voorlopig kan je niets meer doen.

En wat bekent dit concreet voor jou?

Als je merkt dat een doelgroepwerknemer problemen heeft met het gratis lijnabonnement, contacteer de VDAB. Als de VDAB het probleem kan oplossen, is het klaar. Als VDAB laat weten dat het niet lukt, dan zal je moeten afwachten tot we dit (hopelijk) hebben kunnen uitklaren met De Lijn. In tussentijd moet je de kost van het abonnement wel terugbetalen aan de werknemer volgens de regeling voor openbaar vervoer.