FAQ

Wat moet ik doen als ik toch een aanslag onroerende voorheffing krijg?

Dan moet je een bezwaarschrift indienen, en wel binnen de drie maanden na de derde werkdag die volgt op de verzenddatum die vermeld is op het aanslagbiljet. Een model vind je hier. Opgelet, dit is een model voor als je ook eigenaar van het pand bent.