FAQ

Wat moet ik doen als de eigenaar van het gebouw dat ik huur de onroerende voorheffing aan mij doorrekent?

Ook wanneer je een pand huurt kan je een vrijstelling bekomen. Het is dan de eigenaar die de vrijstelling moet aanvragen. Dat maakt het wat ingewikkelder omdat de eigenaar daarvoor misschien het nut niet inziet – als hij de voorheffing toch aan jullie kan doorrekenen. Echter, een verhuurder die te goeder trouw is zal altijd proberen om nutteloze kosten voor de huurder te voorkomen. Een model vind je hier.

Hou er rekening mee dat jij niet weet wanneer de verhuurder de aanslag ontvangt – ook hier begint de termijn te lopen vanaf de verzending. Spreek je verhuurder hierover aan, als dat nog niet is gebeurd.