FAQ

Wat moet een onderneming met erkenningen sociale maribel doen als het dalingen van het arbeidsvolume voorziet?

Een voorzienbare, structurele daling van het arbeidsvolume moet vooraf per aangetekende brief aan het Fonds Sociale Maribel worden gemeld.

Een structurele, voorzienbare daling kan bijvoorbeeld het gevolg zijn van volgende omstandigheden:
– Werkgever beslist een gedeelte van zijn activiteiten stop te zetten of over te hevelen naar een ander paritair comité;
– Herstructurering;
– Vermindering van subsidies, bijvoorbeeld bepaalde projectsubsidies (Let op, de opheffing van de doelgroepvermindering voor GESCO-omkadering of de stopzetting van de ‘oude’ sociale maribel, kan echter niet als verantwoording worden ingeroepen, omdat deze maatregelen op een andere manier worden gecompenseerd);
– Financiële moeilijkheden;
– Overheidsbeslissingen inzake erkenningen of fusies van bedrijven

Het Fonds Sociale Maribel kan zijn instemming geven of weigeren met de daling van het arbeidsvolume. In het laatste geval beslist het Fonds over een vermindering of stopzetting van de tussenkomsten.