FAQ

Wat is de premie voor organisatieondersteuning?

Deze bedragen helpen om het organiseren van een sociale dienst binnen het maatwerkbedrijf te bekostigen.

De organisatieondersteuning bestaat uit een vast bedrag per VTE, met een supplement dat enkel betaald wordt voor de eerste 100 VTE.

Het vaste bedrag is vanaf 1/1/2023 aanzienlijk verhoogd. Sinds die datum wordt een deel van de VIA 6 subsidie en de subsidie in het kader van het tripartite akkoord naar aanleiding van de RSZ harmonisatie hierin opgenomen.

De geïndexeerde bedragen kan je downloaden van de website van het departement: https://www.socialeeconomie.be/collectief-maatwerk.