FAQ

Wat is individueel maatwerk (IMW) ?

Individueel maatwerk (IMW) – de volledige naam is ‘maatwerk bij individuele inschakeling’ – is een vorm van tewerkstelling met ondersteuning, die vanaf 01/01/2023 in voege zal treden.
Het Decreet individueel maatwerk werd goedgekeurd op 12/01/2022 maar is nog niet in voege; daarvoor is het wachten op de uitvoeringsbesluiten.

De maatregel IMW zal in de plaats komen van de Lokale Diensteneconomie (LDE), de Sociale Inschakelingseconomie (SINE) en de Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP). Ook maatwerkafdelingen (MWA) zullen verdwijnen. Het Decreet individueel maatwerk voorziet overgangsmaatregelen, maar die moeten nog verder worden uitgewerkt.