FAQ

Wat is individueel maatwerk (IMW) ?

Individueel maatwerk (IMW) – de volledige naam is ‘maatwerk bij individuele inschakeling’ – is een vorm van tewerkstelling met ondersteuning, die vanaf 01/07/2023 in voege zal treden.
De maatregel IMW zal in de plaats komen van de Lokale Diensteneconomie (LDE), de Sociale Inschakelingseconomie (SINE) en de Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP). Ook maatwerkafdelingen (MWA) zullen verdwijnen. Het decreet individueel maatwerk en het uitvoeringsbesluit voorzien overgangsmaatregelen.