FAQ

Wat is IFIC?

IFIC (Instituut voor functieclassificatie) is een vzw in 2002 opgericht met als doel een functieclassificatie en loonmodel uit te werken voor de non-profitsectoren. De functieclassificatie is reeds uitgewerkt voor de gezondheidssectoren (PC 330). Voor de klassieke VIA-sectoren (waaronder maatwerk (PC 327.01) is de functieclassificatie en het loonmodel nog in ontwikkeling.

De IFIC functieclassificatie is een analytische functieclassificatie. Dit betekent dat men elke functie beschrijft en een relatief gewicht toekent aan de hand van voorafbepaalde criteria. De zes criteria van de IFIC functieclassificatie zijn kennis en kunde, leidinggeven, communicatie, probleemoplossing, verantwoordelijkheid en omgevingsfactoren. Het is niet van belang hoe iemand bepaalde kennis of vaardigheden heeft verworven (opleiding, ervaring, …). Diploma’s zijn dus in principe niet opgenomen in de functiebeschrijvingen, tenzij het diploma een wettelijke vereiste is voor het uitoefenen van de functie. Zelfs dan wordt het diploma louter vermeld, zonder invloed op het gewicht van de functie.