FAQ

Wat is het sectoraal aanvullend pensioen – tweede pensioenpijler?

Het sectoraal aanvullend pensioen is een stelsel van aanvullend pensioen ingericht voor werknemers die behoren tot de paritaire comités 318.02, 319.01, 327.01, 329.01 en 331.
Het sociaal fonds 327.01 tot financiering tweede pensioenpijler treedt op als inrichter van het sectoraal aanvullend pensioen.
De middelen worden beheerd door het pensioenfonds van de Vlaamse Non-Profit/Social-profitsetor OFP, met zetel te 1000 Brussel, Sainctelettesquare 13-15.