FAQ

Wat is het Fonds Sociale Maribel?

Het Fonds Sociale Maribel (Vlaams Sociaal Fonds voor de bevordering van de tewerkstelling in de maatwerkbedrijven) is een fonds voor bestaanszekerheid en wordt dus paritair beheerd.

Elke beslissing van het Fonds moet dus in overleg tussen werkgevers- en werknemersorganisaties gebeuren. Een regeringscommissaris neemt deel aan de raad van beheer om de wettigheid van de beslissingen binnen het fonds te controleren.

De taak van het Fonds is het beheer en de verdeling van de middelen die worden opgeleverd door de bijdrageverminderingen sociale maribel.