FAQ

Wat is er nieuw vanaf 2024 in de schoonmaakactiviteit?

Twee verplichtingen die voordien enkel golden vanaf bepaalde drempelwaarden, zijn vanaf 2024 van toepassing op elke schoonmaakactiviteit die in opdracht gebeurt, ongeacht de waarde ervan:

– De aangifte van werken (artikel 30bis RSZ wet)

o Voordien was dit enkel verplicht vanaf 30 000 EUR (zonder onderaannemer) of vanaf 5000 EUR (met minstens één onderaannemer);
o Deze verplichting gaat in principe reeds in op 1 januari 2024;

– De aanwezigheidsregistratie (check-in-and-out-at-work) van elke persoon die zich op de arbeidsplaats bevindt

o Voordien was dit enkel verplicht voor werken vanaf 500 000 EUR;
o Deze verplichting gaat in vanaf 1 september 2024 – tot 31 december geldt een tolerantieperiode waarin er nog geen boetes zullen worden opgelegd, tenzij bij fraude (bron: RSZ).